Başarılarımızı sürekli kılmak ve uzun vadeye taşımak nihai hedefimizidir. Değişime hızla uyum sağlayan, üretken, verimli ve çabuk tepki veren bir kurum olmaya devam edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun, kaliteli ürün ve hizmet politikasından, ilkelerimizden ve dürüst kimliğimizden taviz vermeyeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği politikamız tüm paydaşlarımıza açık olacak ve müşteri memnuniyeti temel unsur olarak kalacaktır.
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, taşeronlarımız varlık nedenimizdir. Çalışma ortamlarımızın güvenli ve sağlıklı olması için gerekli önlemleri alacak ve bunların korunmasına öncelik vereceğiz.Ülkemiz ve çalıştığımız ülkelerdeki yasal mevzuatlara ve iş güvenliği yönetmeliklerine uyacağız. Tüm politika ve taahhütlerimiz, sürekli iyileştirilmesi için çalışanlarımızın katılım ve desteği ile takip edilecek, sonuçları üst yönetim tarafından dönemsel olarak gözden geçirilecektir.